ЖУРІ

I. Журі конкурсу складається з відомих музикантів.
II. Член журі, що є викладачем учасника конкурсу, не має право голосу при обговоренні цього учасника у відбіркових турах.
III. Журі залишає за собою право не присуджувати всі премії, а також ділити премії між учасниками (крім першої премії).
IV. Журі має право зупинити виступ учасника, якщо виконувана ним програма вийшла за межі часових норм.
V. Рішення журі є остаточними і перегляду не підлягають.
VI. Процедура голосування:
– Після I туру кожен член журі повинен назвати 12 імен конкурсантів з кожної вікової групи, яких він/вона хоче бачити у II турі. Конкурсанти, які набрали більшість голосів, переходять у II тур. У разі рівного розподілу голосів будуть підраховані бали (від 1 до 50), які члени журі додатково розподілять серед 12-ти обраних ними учасників.
– Список з іменами учасників, які пройшли у II тур, буде завірений підписами всіх членів журі і опублікований на офіційному сайті конкурсу. Кількість балів конкурсантів, які пройшли у II тур, залишається конфіденційною до обговорення II туру.
– Після II туру всі члени журі оцінять конкурсантів за 50-ти бальною шкалою. Для прийняття остаточного рішення щодо розподілу призових місць у фіналі судді повинні розглянути виступи учасників на всіх турах конкурсу. У разі рівного розподілу голосів будуть враховуватися бали I і II турів.
– Голос голови журі, за однакової кількості балів, є вирішальним.